Vitajte na zákazníckom portáli DPD Slovensko


Prihláste sa. Ste nový?
Zvoľte bezplatnú registráciu
a získajte mnoho výhod
Vytvorte novú objednávku
online, vytlačte
a nalepte preberacie štítky
Počkajte na nášho kuriéra
alebo odneste zásielku
do najbližšieho DPD odberného miesta
Sledujte online stav
a aktuálnu lokáciu
svojej zásielky


Potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás e-mailom na adrese: