Vitajte na zákazníckom portáli DPD Slovensko


Prihláste sa. Ste nový?
Zvoľte bezplatnú registráciu
a získajte mnoho výhod
Vytvorte novú objednávku
online, vytlačte
a nalepte preberacie štítky
Počkajte na nášho kuriéra
alebo odneste zásielku
do najbližšieho DPD odberného miesta
Sledujte online stav
a aktuálnu lokáciu
svojej zásielky

Akcia - Zimné dni dopravy zdarma

Akcia Zimné dni dopravy zdarma prebieha 13. – 15. 11. 2018 a zapojiť sa do nej môžu internetové obchody registrované cez portál Heureka


Detaily miesta odoslania

Detaily cieľového miesta

Rozmery balíka

SK

Výška Šírka Dĺžka Hmotnosť


Potrebujete pomôcť?
Volajte tel. čísla:

18 373
0850 373 373